Kerktelevisie

Voor alle abonnees in het verzorgingsgebied van de CAI in Harderwijk en Hierden is Kerktelevisie beschikbaar. Binnen de Stichting Kerkradio-Televisie Gemeente Harderwijk (SKTGH) is met toestemming van alle kerkenraden besloten de tv beelden ook aan alle inwoners van Harderwijk en Hierden ter beschikking te stellen. De lokale omroep HK13 biedt namens de samenwerkende kerken op zondagmorgen bij toerbeurt een directe uitzending aan vanuit één van de aangesloten kerken. Kijkers kunnen zo een kerkdienst live mee beleven. Het is de bedoeling dat het uitzendschema in het weekblad Kontakt op de servicepagina, waar alle kerkdiensten en medische diensten staan, wordt gepubliceerd.

Toch meeleven
U bent misschien jarenlang meelevend kerkganger geweest, maar nu lukt de kerkgang u niet meer. Dan mist u de kerkdienst, de verkondiging, de gemeenschapsbeleving. Ook ondanks de goede oude kerkradio, omdat u de dienst en de mensen dan niet ziet. Dankzij de kleine onopvallende cameraatjes in de kerken krijgt u nu letterlijk en figuurlijk weer zicht op uw vertrouwde gemeente. Al enkele honderden Harderwijkers en Hierdenaren zijn er erg mee geholpen. Misschien is het ook voor u (of een kennis of familielid) een mooie oplossing.

Wat ziet u?
Als abonnee op de kerktelevisie ziet u thuis op uw eigen televisietoestel de rechtstreekse uitzending van uw eigen kerkdienst. ´Verbonden´ met uw kerkelijke gemeenschap alsof u er zelf bij bent. Als abonnee kunt u ook afstemmen op de diensten in de tien andere aangesloten kerkgebouwen en zelfs op eventuele rouwplechtigheden in de aula van de Elzenhof. Sommige kerken zenden ook andere activiteiten in de kerkzaal rechtstreeks uit, zoals huwelijken en concerten.

Wie komt in aanmerking?
Uitgangspunt is wel dat u ’om bijzondere redenen’ langere tijd de kerkdiensten niet persoonlijk kunt bijwonen. Te denken is aan ziekte, handicap of zeer hoge ouderdom waardoor u moeilijk de deur uitkomt.
Of u in aanmerking komt voor een abonnement op de kerktelevisie wordt beoordeeld door de eigen kerkgemeente. Informatie hierover bij uw predikant, uw ouderling/bezoek(st)er of bij ons kerkelijk bureau.
Een abonnement op de Stichting Kerkradio en -Televisie Harderwijk sluit u af via de kerk zelf. U geeft hiervoor een machtiging aan degene die de smartcard bij u thuis komt installeren en controleert of uw apparatuur werkt.